Reklamace

 

Reklamační řád

Pokud jste obdrželi poškozené zboží, pak si při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží a zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, i pokud je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přímo přepravce nebo naši společnost, v závislosti na druhu Vámi vybrané přepravy.

Jedná-li se o doručení:

-       Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty

-       PPL – oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 844 775 775

-       DPD – oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700

Pravidla pro uplatňování reklamace (závady na výrobku):

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce. Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamované zboží musí být zabaleno ve vyhovujícím obalu, který jej dostatečně chrání proti poškození, nejlépe originálním.

Co vše je třeba pro uplatnění reklamace:

-       kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží

-       přesný popis závady

-       kontakt na Vás

V případě, že chcete uplatnit reklamaci, máte možnost uplatnit právo buď u autorizovaného servisu (pokud pro dané zboží existuje) nebo přímo u nás:

-       reklamaci můžete předat osobně na našich prodejnách.

-       můžete zaslat svoji reklamaci pomocí přepravní společnosti, potom prosím zašlete zboží na níže uvedenou adresu:

A-interier, s.r.o.
reklamační oddělení
Boršice 536
687 09 BORŠICE

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši – vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Peníze vám zašleme na účet nebo Vám částku vyplatíme na našich prodejnách.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Kontaktní e-mail pro reklamace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript